อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร อบรบวิชาการเชิงปฏิบัติการ

 

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร อบรมเชิงวิชาการสำหรับฝ่ายบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง และอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นการอบรมในรูปแบบใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนาน ได้รับประสบการณ์ตรงกับชาวต่างชาติ พร้อมฝึกทักษะทางด้านการสนทนา โต้ตอบสื่อสาร การพูดคุยเชิงวิชาการ ฝึกสถานการจำลองอาทิเช่นการแนะนำสถานศึกษาของตัวเอง แนะนำตัวเอง การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นต้น สามารถเสริมเนื้อหาที่ทางสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ นำเอาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

รูปภาพด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ท่านสามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค  Dragonfly English Camps Page หรือ สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้