อบรมภาษาอังกฤษครู หลักสูตรสำหรับครู อาจารย์

อบรมภาษาอังกฤษครู หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับครู อาจารย์ จะเน้นให้คุณครูได้มีโอกาสสัมผัสสถานการณ์จริง เพื่อให้เข้าใจในกิจกรรม เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเทคนิคการสอน ที่สามารถนำไปต่อยอดและสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดความสามัคคีในคณะครู-อาจารย์ด้วยกัน อันจะนำมาซึ่งบรรยากาศและทัศนคติที่ดีในการสอน โดยตลอดสิบกว่าปีนี้ เราได้จัดอบรมให้กับครูอาจารย์ ทั้งระดับประถมศีกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัย ทั้งภายใต้สังกัดของรัฐบาล และเอกชน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น หากท่านต้องการดูรูปภาพเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ  Dragonfly English Camps Page