ดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป์ รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ

 

รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจ มากกว่า 10 ปี ที่เราได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ เราเน้นรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมให้มากที่สุด การลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎี พร้อมกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกันเอง ทำให้การจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรู้ไปพร้อมกัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กได้เลย ท่านสามารถติดตามเราได้ที่เพจ Page – Dragonfly English Camps และกรุ๊ป Facebook group: https://www.facebook.com/groups/dragonflyenglishcamps/ 

รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ

รู้จักกับดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป์

เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการจัดอบรมภาษาอังกฤษ โดยทีมงานวิทยากรเจ้าของภาษาที่จะทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับทุกคน ไม่จำกัดเพศและวัย อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เรายังปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง เพื่อให้เหมาะกับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าร่วม

จึงมั่นใจได้เลยว่า ดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป์ จะสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในสังกัดหรือหน่วยงานของท่าน ก้าวสู่ความเป็นสากลได้อย่างมั่นใจและเต็มภาคภูมิ

 

วัตถุประสงค์ของเรา

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากท่านหวังให้ผู้เข้าอบรม สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระยะเวลา 2 – 3 วัน  และยิ่งธรรมชาติของคนไทยที่มักจะกลัวพูดผิด กลัวสื่อสารกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาไม่ได้ จึงทำให้การเรียนรู้ยากมากขึ้นไปอีก ดังนั้นเราจึงสร้างกิจกรรมที่สนุกสนาน และจัดหาวิทยากรที่มีความสามารถและเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ไม่เกร็ง ไม่กลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษ อีกทั้งเรายังเน้นให้ผู้เข้าร่วมกล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เมื่อผู้เข้าร่วมเกิดความมั่นใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ภาษาได้อย่างดีที่สุด

ค่ายภาษาอังกฤษ
การเขียน

ประสบการณ์

เราได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศในแต่ละปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลากหลายแตกต่างกันไป ดังนี้

 

  • นักเรียน นักศึกษา (ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงนิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัย)
  • คณะครู อาจารย์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร พัฒนาเทคนิคการสอน
  • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางด้านการศึกษาต่างๆ
  • เจ้าหน้าที่ระดับสูงและฝ่ายบริหาร
  • ผู้สูงอายุ
  • บุคลากรในห้างร้าน องค์กร และบริษัทเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและสร้างความสามัคคี