อิงลิชแคมป์

ดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป์

ดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป์ มาคู่พร้อมกับสโลแกนที่ว่าเรียนรู้คู่กับความสนุกสนาน เพื่อที่จะให้น้องๆเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ มั่นใจในตัวเองเราต้องการเน้นให้น้องๆได้สื่อสารสนทนากับชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงให้มากที่สุด ฟัง พูด อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการฝึกทักษะทางด้านภาษา กิจกรรมของเราจึงมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในแต่ละครั้ง

รูปภาพด้านล่างเป็นเพียงภาพตัวอย่างของกิจกรรมเท่านั้นดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป์ ท่านสามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค  Dragonfly English Camps Page